😂😂😂😂😂

ساخت وبلاگ
"پسری به دختری ریاضی درس میداد...!

او را بوسید و دوباره باز بوسید و گفت به این عمل جمع میگویند!

دختر پسر را بوسید...!

پسر گفت یکی از بوسه های من کم شد به این عمل تفریق میگویند!!!

بعد همدیگر را به اغوش کشیدندو یکدیگر را بوسیدند و گفت :
به این عمل ضرب میگویند..!!!

ناگهان پدر دختر امد...!

پسرک را تکه تکه کرد و گفت این عمل را تقسیم میگویند...!

سپس خشتک پسر رابر روی سرش کشید و جوری بر سرش کوبید که سرش تا کمرش خم شد و گفت این عمل را صورت در مخرج میگویند...!

دیدید چقدر ریاضی شیرین است...!😅

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 20:44

دنباله حسابی☺

دنباله حسابی:دنباله که در ان هرجمله از دنباله(به جز جمله اول)از اضافه شدن مقدار ثابتی به جمله ماقبلش به دست می اید به این مقدار ثابت قدر نسبت میگوییم قدر نسبت را با dنشان میدهند

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۶ساعت 0:28&nbsp توسط نابغه  | 


...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 20:44

واسطه حسابی

اگر a b c سه جمله متوالی از یک دنباله حسابی باشند 2b=a+c

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۶ساعت 0:44&nbsp توسط نابغه  | 


...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 20:44

شیمی دهم


از شکاف هر هسته اورانیوم تعدادی نوترون ازاد میشود وقتی یک مول از هسته اورانیوم شکافته میشود انرژی حاصل از ان میتواند ۱۰×۸ ده به توان ۱۱ گرم اب را در دمای جوشش تبخیر کند هر هسته اورانیوم چند نوترون ازاد میکند

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۶ساعت 8:8&nbsp توسط نابغه  | 


...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 20:44
‏امروز امتحان بود بعد ٢٠ تا پسر بوديم و ٢ تا دختر كل پسرا جر دادن خودشونو گفتن استاد هفته ي ديگه بگير
استاد گفت شرمنده ولي من الان برگه كپي كردم بايد بگيرم بعد دختره گفت استاد ميشه نگيريد، يهو ماژيكو دراورد گفت اصن درس عقبيم در بياريد جزوه رو🦊😂 ...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 20:44

close
تبلیغات در اینترنت